Logo RosinHR

Urlop na żądanie – potrzebna zgoda pracodawcy czy nie?

Pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu na żądanie pracownika we wskazanym przez pracownika terminie, przy czym należy pamiętać, że w danym roku kalendarzowym pracownikowi przysługują 4 dni takiego urlopu.

Te 4 dni urlopu na żądanie są niezależne od tego, z iloma pracodawcami pracownik ma nawiązany stosunek pracy.

Urlop na żądanie jest udzielany na zasadach urlopu wypoczynkowego, czyli na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy. To, że pracownik złoży wniosek o urlop na żądanie nie oznacza, że może zacząć z niego korzystać. Niezbędna jest tutaj zgoda pracodawcy. Pracodawca jest co prawda obowiązany udzielić pracownikowi urlopu na żądanie, jednak to nie oznacza, że pracodawca nie może odmówić.

Jeżeli pracownik wystąpi z wnioskiem o udzielenie urlopu na żądanie w terminie, w którym jego wykorzystanie mogłoby negatywnie wpłynąć na szczególny interes pracodawcy – pracodawca może odmówić udzielenia tego urlopu.

Pamiętaj! Te 4 dni w danym roku kalendarzowym to nie są dodatkowe dni urlopu – te dni pomniejszają pulę urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym i wykorzysta on 2 dni urlopu na żądanie to pozostają mu 24 dni urlopu wypoczynkowego.

Poza tym, niewykorzystanie przez pracownika urlopu na żądanie nie powoduje jego przejścia na następny rok, pozostaje po prostu niewykorzystany i „zapomniany” – było, ale nie ma. Z początkiem każdego nowego roku kalendarzowego pracownik nabywa prawo do nowego urlopu na żądanie przy nabywaniu prawa do urlopu wypoczynkowego.

Jeśli pracownik nie ma możliwości złożenia wniosku o urlop na żądanie na piśmie najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania z niego,
a jednak zgoda na urlop jest udzielona przez pracodawcę telefonicznie bądź mailowo, pracownik powinien bezpośrednio po powrocie do pracy uzupełnić ten wniosek.

WAŻNE! Jeżeli pracownik zacznie korzystać z urlopu na żądanie bez udzielenia przez pracodawcę zgody, może narazić się na posądzenie o naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co może stanowić podstawę do rozwiązania z pracownikiem umowy w trybie dyscyplinarnym.

Pamiętaj! Pracodawca umieszcza informację o liczbie dni urlopu na żądanie wykorzystanych przez pracownika w świadectwie pracy.

Pomyślności!

Agata Rosińska

Agata Rosińska

Agata Rosińska

Masz pytania? Chętnie pomogę.

Udostępnij Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email