Logo RosinHR

Zmiany w urlopie rodzicielskim po wejściu w życie nowelizacji przepisów Kodeksu pracy

Kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?

Wszystko wskazuje na to, że to 1 stycznia 2023 roku, a nie 1 sierpnia 2022 roku będzie możliwym terminem wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy, która wdroży w Polsce dwie unijne dyrektywy. Jedną z nich jest tzw. dyrektywa rodzicielska.  Prace nad projektem ustawy nadal trwają, w związku z czym termin wejścia w życie znowelizowanych przepisów najprawdopodobniej ulegnie zmianie.

Przyjrzyjmy się jednak zmianom, jakie mają nastąpić w przypadku urlopu rodzicielskiego.

Wprowadzenie indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego

Łączny wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego). Musisz tez wiedzieć, że w związku z programem „Za życiem” łączny wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców dzieci ciężko chorych będzie wydłużany o 24 tygodnie, czyli do 65 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka lub do 67 tygodni w przypadku porodu mnogiego. Zmianami zostanie wprowadzone indywidualne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego i będzie to część, której wy – rodzice nie będziecie mieli możliwości przenosić między sobą. Co to oznacza w praktyce? Każde z was – rodziców będzie mogło skorzystać maksymalnie z 32/34 tygodni urlopu rodzicielskiego, ponieważ te 9 tygodni przypisane indywidualnie do jednego rodzica, pomniejsza wymiar pozostający do wykorzystania drugiemu rodzicowi. W związku z tym, że 9 tygodni jest niemożliwe do przeniesienia na drugiego rodzica to jeśli jedno z was nie wykorzysta przysługujących mu tych indywidualnych 9 tygodni to one przepadają, a wymiar urlopu pozostały do wykorzystania przez drugiego rodzica to 32/34 tygodnie. Dlaczego? 41/43 tygodnie – 9 tygodni (niepszenoszalne) = 32/34 tygodnie.

Urlop rodzicielski a ubezpieczenie w dniu porodu

Prawo matki dziecka zostanie uniezależnione od jej podlegania pod ubezpieczenie w dniu porodu. Oznacza to tyle, że nie będzie już miał znaczenia fakt, czy byłaś zatrudniona w dniu porodu czy też nie, ani czy podlegałaś w dniu porodu ubezpieczeniu.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński, co do zasady, ma przysługiwać za cały okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku. Możesz jednak złożyć wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (w terminie do 21 dni po porodzie) i wtedy przez cały ten okres będziesz miała wypłacany zasiłek macierzyński w wysokości 81,5% podstawy wymiaru zasiłku.

Co ważne!

Niezależnie od tego, czy złożysz wniosek czy nie, pracownik – ojciec dziecka za przysługujące mu indywidualnie prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, będzie otrzymywał zasiłek w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Agata Rosińska

Agata Rosińska

Masz pytania? Chętnie pomogę.

Udostępnij Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email