Logo RosinHR

Zasiłek macierzyński zwolniony z podatku dochodowego

Pobierasz zasiłek macierzyński, ale czy możesz skorzystać ze zwolnienia podatkowego?

Możesz skorzystać ze zwolnienia podatkowego, jeśli pobierasz zasiłek macierzyński i jednocześnie masz prawo skorzystać z jednej z ulg podatkowych, tj. ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ albo ulgi dla pracujących seniorów.

Czy przysługuje Ci prawo do którejś z ulg?

  • ulga dla młodych – możesz z niej skorzystać, jeśli nie masz ukończonych 26 lat;
  • ulga na powrót – masz do niej prawo, jeśli wracasz z zagranicy na stałe do Polski;
  • ulga dla rodzin 4+ – jeśli wychowujesz co najmniej czworo dzieci to możesz skorzystać z tej ulgi;
  • ulga dla pracujących seniorów – jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) i m.in. przyjąłeś na wychowanie dziecko lub dzieci to jesteś uprawniony do skorzystania z tej ulgi.

Od kiedy?

Zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych od 1 lipca 2022 r.

O czym musisz pamiętać?

Zasiłek macierzyński został zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, ale nie bez ograniczeń. Zwolnienie przysługuje do kwoty 85 528 zł w skali roku.

Jakie dokumenty należy złożyć?

ZUS zastosuje zwolnienie podatkowe przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od pobieranego zasiłku macierzyńskiego, jeśli złożysz odpowiednie dokumenty. I tak:

  • osoby korzystające z ulgi dla młodych – wniosek o obliczenie zaliczek z uwzględnieniem zwolnienia (ZPM);
  • osoby korzystające z pozostałych ulg – oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi (ZPO).

Pamiętaj!

Jeśli zmieni się Twoja sytuacja, która ma wpływ na stosowanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, musisz powiadomić o tym fakcie ZUS. W dowolnym momencie możesz też cofnąć złożony wniosek o zastosowanie ulgi.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  2. Ustawa dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na stronie zus.pl

Agata Rosińska

Agata Rosińska

Masz pytania? Chętnie pomogę.

Udostępnij Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email