Logo RosinHR

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Jeszcze nie uzasadniasz „terminówek”

Obecnie, jeśli chcesz rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy, przyczynę uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy masz obowiązek wskazać przy:

  • wypowiadaniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,
  • rozwiązywaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Dotychczas nie musiałeś wskazywać przyczyny w wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony, prawda?

Od stycznia 2023 r. będziesz uzasadniać

Cóż, to się zmieni już od 1 stycznia 2023 r. za sprawą nowelizacji Kodeksu pracy. Po wejściu w życie nowych przepisów będziesz musiał wskazywać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Gdy nowe przepisy zaczną obowiązywać, będziesz miał też obowiązek zawiadamiać reprezentującą Cię zakładową organizację związkową o Twoim zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, ze wskazaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Nie uzasadnisz – spodziewaj się konsekwencji

Nowe przepisy sprawią, że ulegnie zmianie katalog roszczeń, z którymi pracownik zatrudniony na umowę na czas określony będzie mógł wystąpić do sądu pracy, jeśli wypowiesz mu umowę bez uzasadnienia albo będzie ono naruszało przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. Pracownik będzie mógł dochodzić w sądzie pracy o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, a w przypadku gdy umowa uległa już rozwiązaniu – o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. Jeśli przed wydaniem orzeczenia sądu upłynie termin, do którego umowa zawarta na czas określony miała trwać, albo gdy przywrócenie do pracy nie będzie wskazane ze względu na krótki okres, który pozostanie do upływu tego terminu, będziesz zobowiązany do wypłacenia pracownikowi odszkodowania (w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres 3 miesięcy).

Agata Rosińska

Agata Rosińska

Masz pytania? Chętnie pomogę.

Udostępnij Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email