Logo RosinHR

Urlop macierzyński a podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Celem urlopu macierzyńskiego jest m.in. zapewnienie opieki nad dzieckiem w jego pierwszym okresie życia.

Kwestia podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez mamę-pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim nie jest uregulowana przepisami prawa.

Pewnym jest jednak, że w okresie przebywania przez pracownicę na urlopie macierzyńskim pracodawca nie ma prawa zobowiązać jej do świadczenia pracy.
Warto tu zaznaczyć, że czym innym jest wykonywanie pracy, a czym innym udział w szkoleniach/ kursach/ studiach podyplomowych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Jeśli mama-pracownica w trakcie urlopu macierzyńskiego decyduje się z własnej inicjatywy podnosić kwalifikacje to należy przyjąć, że działanie to nie jest sprzeczne z celem, dla którego udzielono jej urlopu macierzyńskiego, tzn. szkolenie/ kurs/ studia podyplomowe nie uniemożliwiają czy nie utrudniają jej zapewnienia opieki nad dzieckiem, na które urlopu tego udzielono. Co więcej, gdyby pozbawiono mamę-pracownicę na urlopie macierzyńskim możliwości wzięcia udziału w którejkolwiek z form przewidzianych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych tylko z racji jej aktualnego przebywania na tym urlopie, można by uznać takie działanie za przejaw dyskryminacji ze względu  na płeć.

Podsumowując, drogie Mamy, nie ograniczajcie się!
Jeśli tylko macie czas, siłę i ochotę, kształćcie się – tego Wam nikt nie zabierze! 🙂
Agata Rosińska

Agata Rosińska

Agata Rosińska

Masz pytania? Chętnie pomogę.

Udostępnij Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email