Logo RosinHR

PUE ZUS dla wszystkich od 1 stycznia 2023 r.

Konsekwencje rewolucyjnych zmian ZUS 2021/2022

Jeszcze pamiętamy rewolucyjne zmiany w ubezpieczeniach społecznych 2021/2022, a już czas wspomnieć o tych przepisach, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. W tym wpisie przypomnę o zmianie dotyczącej założenia PUE ZUS.

Obecnie nie każdy płatnik ma obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Od 01.01.2023 r. już każdy płatnik będzie miał obowiązek założyć i utrzymywać profil informacyjny na PUE ZUS i przekazać ZUS swój adres elektroniczny. W przypadku, gdy jako płatnik składek nie dopełnisz tego obowiązku, ZUS sam założy ci taki profil. Zmiany te ułatwią, przyspieszą i zmniejszą koszty korespondencji pomiędzy płatnikiem a ZUS. Wszystkie pisma w formie elektronicznej doręczane do ZUS za pośrednictwem profilu w PUE będą mogły być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, który ZUS bezpłatnie udostępnia w systemie teleinformatycznym.

Jak brzmią przepisy?

Art. 47 b. ZUS będzie doręczać wyłącznie w postaci elektronicznej na profilu informacyjnym założonym w systemie teleinformatycznym ZUS w terminie 7 dni od powstania obowiązków ubezpieczeniowych.
2.W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, profil informacyjny zakłada płatnikowi składek Zakład.
3.Płatnik składek jest obowiązany do utrzymania aktywnego profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu w czasie prowadzenia z Zakładem rozliczeń z tytułu składek.
4.Płatnik składek, o którym mowa w ust.2, jest obowiązany przekazać do Zakładu adres elektroniczny.
Art. 47c. Pismo, które jest doręczane do Zakładu w postaci elektronicznej na profilu informacyjnym założonym w systemie teleinformatycznym Zakładu, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystuje się sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez ZUS w systemie teleinformatycznym.

Poinformuj ubezpieczonych o braku PUE ZUS

Co bardzo ważne, jeśli jako płatnik składek zgłaszasz do ubezpieczeń do 5 osób to oczywiście możesz się jeszcze do końca tego roku rozliczać w formie papierowej. W związku z tym ciąży na Tobie obowiązek poinformowania swoich ubezpieczonych, że nie posiadasz PUE ZUS. Dlaczego? Ubezpieczony podczas wizyty u lekarza i otrzymywania zwolnienia lekarskiego musi poinformować o tym fakcie lekarza, aby lekarz mógł wydrukować pacjentowi potwierdzenie wystawienia elektronicznego zwolnienia lekarskiego. Na podstawie takiego potwierdzenia wypłacisz mu świadczenie chorobowe. Pamiętaj, zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku i od tego dnia WSZYSCY płatnicy (łącznie z tymi zgłaszającymi do 5 ubezpieczonych) będą musieli mieć profil na PUE ZUS.

Agata Rosińska

Agata Rosińska

Masz pytania? Chętnie pomogę.

Udostępnij Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email