Logo RosinHR

Prawa pracowników-rodziców adopcyjnych od 1 lutego 2023 r. – Kodeks pracy

1 lutego 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także urlopu rodzicielskiego, które przysługują rodzicom adopcyjnym.
Zmiany w przepisach zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Urlop ojcowski

Jesteś pracownikiem – ojcem, który wychowuje dziecko?

Będziesz miał prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Prawo do urlopu ojcowskiego będą mieli więc pracownicy, którzy przysposobili starsze dzieci, maksymalnie do 14 roku życia. Do tej pory mogli korzystać z tego prawa jedynie pracownicy – ojcowie, którzy przysposobili dziecko w wieku do 7 roku życia lub do ukończenia 10 roku życia w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Od 1 lutego 2023 r. wydłużeniu ulegnie także czas, jaki będziesz mieć na skorzystanie z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, gdy przyjąłeś na wychowanie dziecko i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. W takiej sytuacji będzie Ci przysługiwało prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do czasu ukończenia przez dziecko 14 roku życia, w wymiarze niezmienionym, czyli:
1) 20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
2) 31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
3) 33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
4) 35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
5) 37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.

Urlop rodzicielski

Jeśli przyjąłeś na wychowanie dziecko i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka będziesz miał prawo skorzystać z urlopu rodzicielskiego do ukończenia przez przyjęte dziecko 14 roku życia. Wymiar urlopu rodzicielskiego wyniesie odpowiednio 32, 34 lub 29 tygodni.

Termin złożenia wniosku i rozpoczęcia urlopu

W art. 183 § 6 został wskazany termin, w jakim masz złożyć wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. Jest to 7 dni od dnia przyjęcia przez Ciebie dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza albo wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić Twój wniosek, a Ty będzie mógł rozpocząć urlop w terminie, jaki określiłeś we wniosku, jednak nie później niż 21 dni od dnia odpowiednio przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza albo wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia.

Przyjąłeś dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, a następnie wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka?

Gdy korzystasz lub korzystałeś z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, a następnie wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, masz prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w związku z wystąpieniem do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka w wymiarze określonym w art. 183 § 1 z indeksem 1 kodeksu pracy obniżonym o wykorzystany przez Ciebie już urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza.

Jeśli korzystasz lub korzystałeś z urlopu rodzicielskiego w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, a następnie wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, masz prawo do urlopu rodzicielskiego w związku z wystąpieniem do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka w wymiarze określonym w art. 183 § 4 z indeksem 1 albo 4 z indeksem 2 Kodeksu pracy obniżonym o wykorzystany przez Ciebie urlop rodzicielski w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza.

 

Bibliografia:

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
Agata Rosińska

Agata Rosińska

Masz pytania? Chętnie pomogę.

Udostępnij Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email