Logo RosinHR

Ewidencja czasu pracy kierowców – zmiany od 29 maja 2022 r.

Jakie zmiany?

29 maja 2022 r. wejdą w życie zmiany dotyczące ewidencji czasu pracy kierowców. Zmianie ulegnie także wymagany okres przechowywania ewidencji czasu pracy przez pracodawcę.
Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dla każdego kierowcy w celu właściwego ustalania wynagrodzenia pracownika i innych świadczeń związanych z jego pracą.

Co ma zawierać ewidencja czasu pracy kierowcy?

Nowelizacja określa, jakie informacje ma obejmować ewidencja i są to:

 • liczba przepracowanych godzin,
 • godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczba godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczba godzin nadliczbowych,
 • dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczba godzin dyżuru oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu,
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy, rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Ewidencja ma także uwzględniać prowadzone do tej pory:

 • zapisy na wykresówkach;
 • wydruki danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 • pliki pobrane z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 • rejestry opracowane na podstawie powyższych dokumentów;
 • inne dokumenty potwierdzające czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności.

Ile będzie wynosić okres przechowywania ewidencji czasu pracy kierowcy?

Znacząca jest też zmiana okresu przechowywania ewidencji czasu pracy przez pracodawcę, który zostaje wydłużony z 3 lat do 10 lat po zakończeniu okresu nią objętego.

Nie uległ zmianie przepis, który stanowi, że nie ewidencjonuje się godzin pracy w stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną. Jednak w takim przypadku pracodawca ma obowiązek prowadzić indywidualne karty ewidencji nieobecności pracownika w pracy z podziałem na rodzaj i wymiar.

Jaką postać ma mieć prowadzona ewidencja czasu pracy?

Pracodawca ma możliwość prowadzenia ewidencji czasu pracy w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zmiana Art. 25 ustawy z 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców wprowadzona ustawą z 26.01.2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Agata Rosińska

Agata Rosińska

Masz pytania? Chętnie pomogę.

Udostępnij Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email