Logo RosinHR

Dzień nawiązania stosunku pracy – zmiana redakcyjna

Kolejna zmiana w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

W ramach projektu nowelizacji przepisów Kodeksu pracy znalazła się zmiana redakcyjna, która dotyczy dnia nawiązania stosunku pracy. Art. 26 otrzyma brzmienie:

„Stosunek pracy nawiązuje się w dniu określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli tego dnia nie określono – w dniu zawarcia umowy.”

Po co ta zmiana?

Zmiana ma na celu doprecyzowanie przepisu, aby było oczywistym, że stosunek pracy nawiązuje się w dniu określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeśli dzień ten nie został określony to stosunek pracy nawiązuje się w dniu zawarcia umowy. Zmiana przepisu uspójni go z art. 29 § 1 Kodeksu pracy, który również zostanie zmieniony, a określa, co zawiera umowa o pracę. Od dnia wejścia w życie zmian, tj. od 1 sierpnia 2022 r. będzie wskazywał m.in. dzień rozpoczęcia pracy.

Jak było dotychczas?

Dotychczas obowiązujący przepis zawierał zwrot „termin określony w umowie”. Od 1 sierpnia 2022 r. będzie obowiązywał zwrot „dzień określony w umowie”

Agata Rosińska

Agata Rosińska

Masz pytania? Chętnie pomogę.

Udostępnij Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email