Logo RosinHR

Dotacje unijne na założenie działalności gospodarczej

Jakie muszę spełniać warunki?

O dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się zarówno osoby w wieku do 30 lat, jak również po 30 roku życia. Jednocześnie muszą przynależeć do jednej z poniższych kategorii:

  • Bezrobotni
  • Bierni zawodowo
  • Imigranci
  • Reemigranci, czyli Polacy, którzy przebywali za granicą przez co najmniej 6 m-cy bez przerwy
  • Odchodzący z rolnictwa i ich rodziny
  • Tzw. Ubodzy pracujący- gdy zarobki danej osoby nie przekraczają płacy minimalnej
  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Zatrudnieni na umowach krótkoterminowych
  • A teraz dodatkowo osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w związku z COVID-19.

O jaką kwotę mogę się ubiegać?

Maksymalna kwota dofinansowania z reguły wynosi 6-krotność średniej krajowej, czyli ok. 37 tysięcy złotych, choć często jest niższa. W ostatniej perspektywie, tj. na lata 2014-2020 kwota dotacji w większości regionów Polski wynosiła 23050 zł. Plusem jest to, że poza samą kwotą dotacji możecie liczyć też na tzw.wsparcie pomostowe.

Czym jest wsparcie pomostowe?

To dodatkowe pieniądze wypłacane przez 6 do 12 m-cy. Wysokość wsparcia waha się w granicach 1000-2800 zł/miesięcznie. Wsparcie pomostowe możesz przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem firmy, w kwocie netto.

Czy są jakieś ograniczenia?

Niedopuszczalnymi formami działalności gospodarczej, którą chcesz założyć przy użyciu środków unijnych są: fundacje, stowarzyszenia, działalność w formie spółek prawa handlowego.
Nie otrzymasz też dotacji na działalność w rybołówstwie i akwakulturze, rolnictwie, górnictwie. Do tego typu działalności są dedykowane inne programy.
Nie możesz też łączyć dofinansowań z dwóch różnych programów operacyjnych, chyba że od tego pierwszego minęły 24 m-ce.

Agata Rosińska

Agata Rosińska

Masz pytania? Chętnie pomogę.

Udostępnij Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email