Logo RosinHR

Ciąża na urlopie wychowawczym – co dalej?

Jesteś na urlopie wychowawczym i właśnie dowiedziałaś się, że zaszłaś w ciążę. O czym zaczynasz myśleć bezpośrednio po wybuchu radości?

Co z zatrudnieniem? Co z zasiłkami? Z tego artykułu dowiesz się, jakie masz możliwości.

Bardzo często piszą do mnie z prośbą o konsultację kobiety, które przebywając na urlopie wychowawczym zaszły w kolejną ciążę
i nie wiedzą, jak się zachować, aby od strony formalnej być zabezpieczoną na każdą możliwą okoliczność.

Przedstawię sytuacje kobiety w ciąży na urlopie wychowawczym w formie wariantów, aby zobrazować Ci,
na co możesz liczyć będąc w danej sytuacji.

WARIANT I
Pracownica postanowiła urodzić dziecko na urlopie wychowawczym, więc nie rezygnuje z niego

W tej sytuacji kobiecie podczas zwolnienia lekarskiego w ciąży nie będzie przysługiwać ani wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy. Sam poród również nie przerywa urlopu wychowawczego i będzie on trwał do końca okresu wskazanego przez pracownicę we wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.

Jednak pomimo tego, że pracownica nadal przebywa na urlopie wychowawczym to od dnia porodu nabywa ona prawo do zasiłku macierzyńskiego, przy czym:

  • w sytuacji, gdy urlop wychowawczy będzie trwał jeszcze co najmniej 52 tygodnie (rok) od dnia porodu to pracownicy będzie przysługiwał:
    zasiłek macierzyński zgodnie z zapisami dotyczącymi wymiaru urlopu macierzyńskiego w art. 180 § 1. Kodeksu pracy – przez 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie; 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie; 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie; 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga dzieci i więcej przy jednym porodzie oraz zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego (32 tygodnie), udzielany na wniosek pracownicy złożony do ZUS bezpośrednio lub poprzez pracodawcę.
  • w sytuacji, gdy urlop wychowawczy ulegnie zakończeniu w ciągu pierwszych 20 tygodni po porodzie, pracownica będzie korzystać z zasiłku macierzyńskiego na tym urlopie wychowawczym. Gdy urlop wychowawczy zakończy się, pracownica automatycznie przejdzie na urlop macierzyński w wymiarze pozostałym jej do końca 20 tygodnia od dnia porodu. Analogicznie jak w sytuacji 1., na wniosek pracownicy może zostać jej udzielony urlop rodzicielski.
  • W sytuacji, gdy urlop wychowawczy zakończy się po 20 tygodniach od dnia porodu jednak nie później niż po 52 tygodniach po porodzie to pracownica musi mieć świadomość, że wracając do pracy bezpośrednio po zakończeniu urlopu wychowawczego, urlop rodzicielski nie będzie jej przysługiwać, ponieważ przysługuje on tylko bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. (Tutaj pierwsze 20 tygodni pracownia była na urlopie wychowawczym, pobierała zasiłek macierzyński, ale nie była na urlopie macierzyńskim.) W związku z powrotem do pracy nie będzie mogła dalej pobierać zasiłku macierzyńskiego. Jeśli jednak pracownica ma możliwość kontynuować urlop wychowawczy na starsze dziecko, na młodsze będzie jej przysługiwać zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego (patrz syt. 1.). W sytuacji, gdy takiej możliwości kobieta nie będzie miała, może wnioskować o urlop wychowawczy na kolejne dziecko i w jego trakcie wykorzystać przysługujący jej zasiłek macierzyński w wymiarze 52 tygodni (rok).

WARIANT II
Skrócenie urlopu wychowawczego

Pracownica ma prawo do skrócenia urlopu wychowawczego nawet o tyle, by dobiegł końca jeszcze przed terminem porodu. Zgodnie z art. 1863 Kodeksu pracy pracownica może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

  • w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
  • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzone podjęcia pracy.

Co do zasady, po skróceniu urlopu wychowawczego kobieta powinna wrócić do pracy w dniu, jaki został ustalony między nią a pracodawcą, czy też w dniu, jaki wskazała w zawiadomieniu pracodawcy. Często jednak w dniu powrotu do pracy, pracownica dostarcza zwolnienie lekarskie.

Rzeczywiście, jeśli lekarz uzna, że kobieta powinna przebywać na zwolnieniu lekarskim, od strony prawnej nic nie stoi na przeszkodzie, aby lekarz takie zwolnienie wystawił bezpośrednio po zakończeniu przez pracownicę urlopu wychowawczego, a ona z niego skorzystała.

Jeśli Twoja sytuacja nie jest tak oczywista, zapraszam na konsultację!

Agata Rosińska

Agata Rosińska

Agata Rosińska

Masz pytania? Chętnie pomogę.

Udostępnij Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email