Agata Rosińska

Logo RosinHR
Blog

Wstępne badania lekarskie

Kto podlega wstępnym badaniom lekarskim? Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na

Czytaj więcej »