Urlop ojcowskiCard image cap
Prawo do urlopu ojcowskiego jest wyłącznym i samodzielnym prawem ojca. Jest on niezależny od uprawnień matki dziecka i przysługuje ojcu nawet wtedy, gdy matka nie jest pracownicą i nie może korzystać z urlopów związanych z urodzeniem dziecka.
 
Oczywiście, aby ojciec mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego, sam musi być pracownikiem. Wtedy też przysługują mu 2 tygodnie tego urlopu. 
 

 
Pracownik-ojciec, który wychowuje dziecko jest uprawniony do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:
  • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.
 
Za czas urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek, który wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.
Urlop ojcowski oraz zasiłek macierzyński może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.
 

 
Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.
 
We wniosku należy zawrzeć:
  • imię i nazwisko pracownika,
  • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część.
 
Do wniosku należy dołączyć:
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów,
  • kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku, gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione,
  • oświadczenie pracownika – ojca wychowującego dziecko o tym, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części,
  • kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.
 
Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.
 

 
Podczas korzystania przez pracownika z urlopu ojcowskiego, pracodawca ma zakaz wypowiedzenia czy rozwiązania stosunku pracy.
 
Po powrocie pracownika-ojca do pracy, pracodawca ma obowiązek dopuścić go do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeśli jest to niemożliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem korzystania z urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym z wynagrodzeniem takim, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.
Zostaw swój numer telefonu,
a na pewno oddzwonię.

Imię
Numer telefonu:


Akceptuj zgodę

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Rosin HR Agata Rosińska z siedzibą w Rzeczycy do celów związanych z realizacją usługi newslettera, tj. otrzymywania drogą elektroniczną cyklicznych informacji marketingowych, handlowych oraz wiadomości o najnowszych publikacjach na blogu i profilach społecznościowych firmy Rosin HR Agata Rosińska. Wiem, że zgodę tę mogę nieodpłatnie wycofać w każdej chwili poprzez kontakt na dane teleadresowe Rosin HR Agata Rosińska, a wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje na temat polityki ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka Prywatności” tutaj.

.

Opinie