Źródła prawa pracy w PolsceCard image cap

Okazuje się, że to co dla jednych wydaje się być oczywiste, dla drugich jest dość niezrozumiałe...

W związku z tym spieszę z wyjaśnieniami, by (mam nadzieję) rozwiać Wasze wszelkie wątpliwości.  
Źródłami prawa pracy są wszelkiego rodzaju zapisy, które określają prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.  Regulację źródeł prawa pracy znajdujemy w przepisach Kodeksu pracy, konkretnie w art. 9. 

 

Do źródeł prawa pracy w Polsce zaliczamy:

  1.  Konstytucję - nie jest ona wymieniona wprost, ale w literaturze jest określana jako "ustawa zasadnicza", więc kryje się w Kodeksie pracy pod terminem "ustawa" - Jest dokumentem nadrzędnym!

  2. Ustawy - teraz uwaga: Kodeks pracy jest ustawą!  (Te wszystkie niejasności chyba wynikały właśnie stąd )

  3. Akty wykonawcze do ustaw - to takie jakby uszczegółowienie, trochę instrukcja do ustawy - jeśli nie ma danego przepisu "doprecyzowanego" w Kodeksie pracy, na pewno znajdziemy takie doprecyzowanie w Rozporządzeniu dotyczącym interesującej nas kwestii, np. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

  4. Układy zbiorowe pracy i inne, oparte na ustawie porozumienia zbiorowe - oparte na ustawie należy rozumieć, że zapisy w nich ujmowane nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy wynikające z ustawy.

  5. Regulaminy - tworzone w zakładach pracy (np. regulamin pracy, regulamin wynagradzania)

  6. Statuty - np. statut szkół wyższych. 


Konstytucja i ustawy ponad wszystko

Wszystkie wyżej wymienione są zależne od Konstytucji i ustaw.
Żadne poniżej tych dwóch źródeł nie może zawierać przepisów mniej korzystnych dla pracownika niż te wskazane w dwóch pierwszych.
Należy jednak pamiętać, że to jest katalog źródeł prawa pracy w Polsce, jednak art. 87 ust. 1 Konstytucji wyraźnie mówi, iż źródłami powszechnego prawa, więc również prawa pracy, są ratyfikowane (zatwierdzone) przez Polskę umowy międzynarodowe.  
Od momentu wejścia Polski do UE obowiązują nas także akty wspólnotowe. 

 

Zostaw swój numer telefonu,
a na pewno oddzwonię.

Imię
Numer telefonu:


Akceptuj zgodę

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Rosin HR Agata Rosińska z siedzibą w Rzeczycy do celów związanych z realizacją usługi newslettera, tj. otrzymywania drogą elektroniczną cyklicznych informacji marketingowych, handlowych oraz wiadomości o najnowszych publikacjach na blogu i profilach społecznościowych firmy Rosin HR Agata Rosińska. Wiem, że zgodę tę mogę nieodpłatnie wycofać w każdej chwili poprzez kontakt na dane teleadresowe Rosin HR Agata Rosińska, a wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje na temat polityki ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka Prywatności” tutaj.

.

Opinie