Urlop na żądanie - potrzebna zgoda pracodawcy czy nie?Card image cap

Pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu na żądanie pracownika we wskazanym przez pracownika terminie, przy czym należy pamiętać, że w danym roku kalendarzowym pracownikowi przysługują 4 dni takiego urlopu. Te 4 dni urlopu na żądanie są niezależne od tego, z iloma pracodawcami pracownik ma nawiązany stosunek pracy.


Urlop na żądanie jest udzielany na zasadach urlopu wypoczynkowego, czyli na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy. To, że pracownik złoży wniosek o urlop na żądanie nie oznacza, że może zacząć z niego korzystać. Niezbędna jest tutaj zgoda pracodawcy. Pracodawca jest co prawda obowiązany udzielić pracownikowi urlopu na żądanie, jednak to nie oznacza, że pracodawca nie może odmówić.


Jeżeli pracownik wystąpi z wnioskiem o udzielenie urlopu na żądanie w terminie, w którym jego wykorzystanie mogłoby negatywnie wpłynąć na szczególny interes pracodawcy - pracodawca może odmówić udzielenia tego urlopu.


Pamiętaj! Te 4 dni w danym roku kalendarzowym to nie są dodatkowe dni urlopu - te dni pomniejszają pulę urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym i wykorzysta on 2 dni urlopu na żądanie to pozostają mu 24 dni urlopu wypoczynkowego. Poza tym, niewykorzystanie przez pracownika urlopu na żądanie nie powoduje jego przejścia na następny rok, pozostaje po prostu niewykorzystany i „zapomniany” – było, ale nie ma.

Z początkiem każdego nowego roku kalendarzowego pracownik nabywa prawo do nowego urlopu na żądanie przy nabywaniu prawa do urlopu wypoczynkowego.


Jeśli pracownik nie ma możliwości złożenia wniosku o urlop na żądanie na piśmie najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania z niego, a jednak zgoda na urlop jest udzielona przez pracodawcę telefonicznie bądź mailowo, pracownik powinien bezpośrednio po powrocie do pracy uzupełnić ten wniosek.


WAŻNE! Jeżeli pracownik zacznie korzystać z urlopu na żądanie bez udzielenia przez pracodawcę zgody, może narazić się na posądzenie o naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co może stanowić podstawę do rozwiązania z pracownikiem umowy w trybie dyscyplinarnym.

Pamiętaj! Pracodawca umieszcza informację o liczbie dni urlopu na żądanie wykorzystanych przez pracownika w świadectwie pracy.

 

Pomyślności!
Agata

Zostaw swój numer telefonu,
a na pewno oddzwonię.

Imię
Numer telefonu:


Akceptuj zgodę

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Rosin HR Agata Rosińska z siedzibą w Rzeczycy do celów związanych z realizacją usługi newslettera, tj. otrzymywania drogą elektroniczną cyklicznych informacji marketingowych, handlowych oraz wiadomości o najnowszych publikacjach na blogu i profilach społecznościowych firmy Rosin HR Agata Rosińska. Wiem, że zgodę tę mogę nieodpłatnie wycofać w każdej chwili poprzez kontakt na dane teleadresowe Rosin HR Agata Rosińska, a wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje na temat polityki ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka Prywatności” tutaj.

.

Opinie