Zasiłek opiekuńczy w dobie COVID-19Card image cap

Czas, gdy rodzicom czy opiekunom dzieci przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu COVID-19 już minął. Epidemia jednak trwa nadal. Z dnia na dzień zakażeń znów przybywa i coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, że dziecko trafia na kwarantannę, jest na izolacji lub szkoła zostaje zamknięta z powodu potwierdzonego przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Co wtedy może zrobić rodzic-pracownik, osoba ubezpieczona, aby móc opiekować się dzieckiem bez konieczności brania np. urlopu bezpłatnego w pracy? Może skorzystać z zasiłku opiekuńczego. 


Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z sytuacjami bezpośrednio dotyczącymi epidemii, ale także w innych sytuacjach, gdy opieka nad dzieckiem jest konieczna.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi-rodzicowi, gdy:

1. u dziecka, które nie ukończyło 8 lat wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

 • nieprzewidzianie zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkołę, do których dziecko uczęszcza,
 • konieczna jest izolacja dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
 • zachorowała niania (z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą) lub dzienny opiekun, którzy na co dzień opiekują się dzieckiem,
 • ma miejsce poród lub choroba rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia mu opiekę,
 • rodzic, który stale opiekuje się dzieckiem przebywa w szpitalu albo innej placówce leczniczej;

2. u dziecka niepełnosprawnego (tj. dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), które nie ukończyło 18 lat, wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

 • poród lub choroba rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia mu opiekę,
 • rodzic, który stale opiekuje się dzieckiem przebywa w szpitalu albo innej placówce leczniczej;

3. zachoruje dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 18 lat;

4. zachoruje dziecko;

5. zachoruje inny niż dziecko członek rodziny.

WAŻNE! Kwarantanna lub izolacja dziecka są traktowane tak jak choroba dziecka.


Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie rodzica-pracownika, ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Oświadczenie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko rodzica-ubezpieczonego,
 • PESEL rodzica-ubezpieczonego, jeśli go posiada,
 • dane dziecka, które odbywa obowiązkową kwarantannę lub izolację w warunkach domowych: imię, nazwisko, PESEL, jeśli go posiada,
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis rodzica-ubezpieczonego.

Pracodawca czy też ZUS może wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych przez rodzica-ubezpieczonego w oświadczeniu.


Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego:

 • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku, albo
 • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny,
 • 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat ale nie ukończyło 18 lat, albo dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat ale nie ukończyło 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, nie może on opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Nie ma tu znaczenia liczba osób uprawnionych do zasiłku, liczba dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki.

 

Jeśli wpis nie odpowiedział na wszystkie Twoje pytania, zapraszam do kontaktu!

Agata Rosińska

Zostaw swój numer telefonu,
a na pewno oddzwonię.

Imię
Numer telefonu:


Akceptuj zgodę

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Rosin HR Agata Rosińska z siedzibą w Rzeczycy do celów związanych z realizacją usługi newslettera, tj. otrzymywania drogą elektroniczną cyklicznych informacji marketingowych, handlowych oraz wiadomości o najnowszych publikacjach na blogu i profilach społecznościowych firmy Rosin HR Agata Rosińska. Wiem, że zgodę tę mogę nieodpłatnie wycofać w każdej chwili poprzez kontakt na dane teleadresowe Rosin HR Agata Rosińska, a wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje na temat polityki ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka Prywatności” tutaj.

.

Opinie