Wszystko, co musisz wiedzieć o zasiłku macierzyńskimCard image cap

Zasiłek macierzyński przysługuje osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo lub dobrowolnie. Zasiłek macierzyński przysługuje za okresy, które odpowiadają okresom:

 • urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu ojcowskiego.

Zasiłek macierzyński przysługuje niezależnie od tego, jak długo podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu. Jeśli urodziłaś dziecko dzień po tym, jak zgłosiłaś się do ubezpieczenia chorobowego albo zgłosił Cię do niego płatnik, to zasiłek macierzyński i tak Ci przysługuje. Zasiłek macierzyński przysługuje ci po prostu, jeżeli urodziłaś dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego, ale o tym zaraz. 


Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego, gdy urodzisz jedno dziecko, wynosi 20 tygodni (140 dni). Możesz wykorzystać przed porodem do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego. Wtedy po porodzie skorzystasz z pozostałego urlopu. Zasiłek macierzyński przysługuje ci także:

 • gdy pracujesz na podstawie umowy na czas określony, która została przedłużona do dnia porodu,
 • gdy byłaś w ciąży i zostałaś w tym czasie zwolniona z pracy (czyli straciłaś ubezpieczenie chorobowe) oraz
 • zostały naruszone przepisy i masz na to prawomocne orzeczenie sądu albo
 • twój pracodawca ogłosił upadłość lub został zlikwidowany. W tym przypadku, jeśli nie zapewniono ci innej pracy, do dnia porodu przysługuje ci zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Przejdźmy teraz do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego.

Komu przysługuje ten zasiłek?

 • Osobie ubezpieczonej, bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego.
 • Osobie, która pobierała zasiłek macierzyński w okresie  urlopu wychowawczego lub  po ustaniu tytułu  ubezpieczenia chorobowego za okres odpowiadający okresowi  urlopu macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wymiarze do 32 tygodni, jeśli urodziło ci się jedno dziecko.

Jak możesz skorzystać z zasiłku?

 • w całości – jedno z rodziców,
 • równocześnie – oboje rodzice. Np. w tym samym czasie wykorzystujecie po 16 tygodni, czyli łącznie cały jego wymiar (32 tygodnie),
 • na zmianę – oboje. Wtedy dzielicie się 32 tygodniami, maksymalnie w 4 częściach.

Możesz go podzielić maksymalnie na 4 części liczone w tygodniach następujących po sobie. Każda z tych części nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem:

 • pierwszej części, która przy urodzeniu jednego dziecka nie może być krótsza niż 6 tygodni, a gdy przyjmiesz dziecko na wychowanie - nie krótsza niż 3 tygodnie;
 • ostatniej części, jeśli jest krótsza niż 8 tygodni.

Ważne!

Możesz część zasiłku (do 16 tygodni) zostawić na później i wykorzystać go do końca roku kalendarzowego, w którym wasze dziecko skończy 6 lat. Tę część możecie podzielić maksymalnie na 2 części – np. po 8 tygodni.


Jeszcze wspomnę o urlopie ojcowskim. Ubezpieczony ojciec wychowujący dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia. Urlop ojcowski oraz zasiłek macierzyński za okres tego urlopu może zostać wykorzystany jednorazowo albo w nie więcej niż 2 częściach, z których kolejna nie musi przypadać bezpośrednio po poprzedniej części urlopu ojcowskiego. Żadna z części urlopu ojcowskiego nie może być krótsza niż tydzień. Zasady te  mają także zastosowanie do ubezpieczonych niebędących pracownikami.


Przejdźmy do wysokości zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres do 6 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie oraz w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka.

Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przysługujący  po  upływie tych 6 tygodni wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku. I to jest to 100/60.

Natomiast zasiłek macierzyński za okresy wszystkich wymienionych wyżej urlopów przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru, a więc w wysokości „uśrednionej”, ale pod warunkiem, że nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie, złożysz pisemny wniosek o udzielenie po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Wtedy z automatu będzie ci wypłacane 80% podstawy wymiaru przez całe 52 tygodnie.


Niezbędne dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego to:

 • zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie porodu – w przypadku występowania o zasiłek macierzyński za okres przed porodem,
 • odpis skrócony  aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem - w przypadku występowania o zasiłek macierzyński  za okres od dnia porodu.

Mam nadzieję, że wpis ten rozwiał twoje wątpliwości dotyczące zasiłku macierzyńskiego. Jeśli jednak twoja sytuacja nie jest tak oczywista i wymaga głębszej analizy, zapraszam cię do kontaktu.

Agata

Zostaw swój numer telefonu,
a na pewno oddzwonię.

Imię
Numer telefonu:


Akceptuj zgodę

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Rosin HR Agata Rosińska z siedzibą w Rzeczycy do celów związanych z realizacją usługi newslettera, tj. otrzymywania drogą elektroniczną cyklicznych informacji marketingowych, handlowych oraz wiadomości o najnowszych publikacjach na blogu i profilach społecznościowych firmy Rosin HR Agata Rosińska. Wiem, że zgodę tę mogę nieodpłatnie wycofać w każdej chwili poprzez kontakt na dane teleadresowe Rosin HR Agata Rosińska, a wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje na temat polityki ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka Prywatności” tutaj.

.

Opinie